Copyright, Disclaimer en Privacy Policy

Copyright, disclaimer en privacy policy

Copyright

Deze website is de enige officiële website van lijv+. Deze website en alle hieraan gerelateerde materialen vallen onder het copyright van lijv+. Niets uit deze website mag onder geen enkele voorwaarde, zonder vooraf schriftelijk toestemming van lijv+, verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt door middel van druk, offset, fotokopie of microfilm of in enige digitale, elektronische, optische of andere vorm (en dit geldt zo nodig in aanvulling op het auteursrecht) het reproduceren ten behoeve van een onderneming, organisatie of instelling of voor het overnemen in enig dag-, nieuws- of weekblad of tijdschrift (al dan niet in digitale vorm of online).

 

Disclaimer

Deze website dient uitsluitend ter informatie. De verstrekte informatie dient als hulp bij het nemen van afgewogen beslissingen over het eigen welzijn. Het is niet bedoeld of bruikbaar als vervanging van het deskundige advies van je arts of om ziektes of gezondheidsproblemen te diagnosticeren, behandelen of te voorkomen. Als je een medisch probleem hebt of denkt te hebben, neem dan altijd contact op met je erkend behandelend arts.

Er is veel aandacht en zorg besteed aan de inhoud van deze website. Ondanks de constante zorg en aandacht die wij aan de samenstelling van deze website besteden is het mogelijk dat de informatie die hier wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Als de op de site verstrekte informatie tekortkomingen of fouten vertoont, zullen wij de grootst mogelijke inspanning leveren om dat zo snel mogelijk te corrigeren.
Wij zijn niet aansprakelijk voor rechtstreekse of indirecte schade of nadelige gevolgen die ontstaat uit het gebruik van de site of van de op of via de site ter beschikking gestelde informatie.

 

Privacy policy

Jouw persoonlijke gegevens zijn veilig bij lijv+
Lijv+ respecteert de privacy van alle bezoekers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die jij ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken jouw gegevens uitsluitend voor dat doel waartoe je ze ons ter beschikking hebt gesteld. Voor het overige zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken met jouw toestemming.

Lijv+ verhuurt of verkoopt jouw gegevens niet
Lijv+ zal jouw persoonlijke gegevens niet aan derden verhuren of verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen t.b.v. wettelijke verplichtingen. Met jouw toestemming gebruiken wij jouw gegevens voor diegenen die zijn betrokken bij het uitvoeren van jouw behandeling waarbij onze werknemers en door ons ingeschakelde derden verplicht zijn om de vertrouwelijkheid van jouw gegevens te respecteren. Wij waarderen het vertrouwen dat je in ons stelt en wij zullen daarom uiterst zorgvuldig met jouw gegevens omgaan.

Externe links
Er kunnen links naar andere websites op deze website staan die totaal onafhankelijk opereren van lijv+ en waar lijv+ geen zeggenschap over heeft. We verzorgen enkel links naar andere websites ter informatie en gemak voor jou. Het kan zijn dat andere websites een eigen Privacy Policy hebben en we adviseren die goed door te lezen wanneer je een bezoek brengt aan deze websites. Lijv+ is niet verantwoordelijk voor de informatie die wordt verstrekt of verkregen door deze websites of voor enig ander gebruik van de websites.